מודל חברות בעמותה

מאת: שבי קורזן. 18 בפברואר 2018, 18:15
Loading

רקע

הפגישה הקרובה
המשך לדיונים קודמים.
לקראת האסיפה הכללית הקרובה (מתוכננת בסוף יוני): צריך להביא הצעה קונקרטית לדיון של הקהילה
https://docs.google.com/document/d/18UR5-bawofFmYBnteE3mqGIlNDKBgjE4SVgiY6QiewY/edit#heading=h.vdrvv...

החלטות

עיקרי הדיון בנושא

 • ישיבת וועד מנהל: שבי קורזן (ב 18 בפברואר 2018, 18:15)

  מור סקרה שלושה מודלים הנמצאים במסמך שהכינה על מודלים של חברות בעמותות

  • חברות בתשלום

  • חבר מביא חבר

  • חברות לפי פעילות


  כרגע העמותה פתוחה למצב שבו יצטרפו 100 אנשים רגע לפני אסיפה כללית וישתלטו על העמותה. אמנם, הועד צריך לאשר הצטרפות, אבל לא ברור מה הקריטריונים ובכל מקרה להוציא חבר מהעמותה מאד מסובך.


  ההחלטה היא שמור תעדכן את המסמך הפתוח לחברי הקהילה להערות ולאורו תפורסם ההמלצה לצורך הצבעה באספה הכללית.

  תיקבע אספה כללית לאזור מרץ.