תפריט

מערכת לשקיפות והשתתפות בפעילות ועד נבחר

חיזוק הקהילה באמצעות

 • שיתוף ציבור
 • העצמת בעלי תפקידים
 • דמוקרטיה מבוזרת
 • גיבוי המנהיגות הנבחרת
 • דיונים מתכנסים

מה השתבש?

ניהול קהילה דמוקרטית מציב קשיים ואתגרים לא פשוטים.


הסיבה העיקרית לתופעה זו היא ניכור בין ועד מנהל נבחר ובין הציבור, מכיוון שהציבור מוצא את עצמו מחוץ למעגל קבלת ההחלטות והוא נשאר רק עם האפשרות לבחור בחברי הוועד ולמחות בין בחירות לבחירות כאשר ההחלטות המתקבלות אינן לשביעות רצונו.

הפתרון

מנגנון קבלת החלטות משתף בקהילות דמוקרטיות

אנחנו שואפים להחזיר את הדמוקרטיה לשורשיה - שיתוף הציבור בתהליך קבלת ההחלטות.

לכן פיתחנו כלי אינטרנטי שמאפשר לקהילות דמוקרטיות, גדולות וקטנות, לחזק את השקיפות ואת רמת המעורבות ובכך להגדיל את ההון החברתי שלהן.

הכלי שלנו

הפלטפורמה תלווה את תהליך קבלת ההחלטות לכל אורכו:

 • דיונים מתכנסים
 • קביעת סדר יום
 • הצעת פתרונות
 • יצירת סדרי עדיפויות
 • הצבעות
 • מעקב ציבורי

התהליך

המערכת מאפשרת שליטה ברמת השקיפות על פי החלטת הוועד. שליטה זו מאפשרת יצירת תהליך הדרגתי בהתאם להתפתחויות ורמת האמון הקיים בין הוועד ובין הקהילה

שקיפות

הוועד משתמש במערכת לניהול נושאים, סדר יום של פגישות והחלטות, וכך משאיר את הקהילה מיודעת ומחוברת ללא השקעת מאמץ נוסף

התייעצות

חברי הקהילה מוזמנים להשתתף בדיון לא מחייב, סקרים והצבעות וכך לחלוק עם הוועד את העדפותיהם.

שיתוף

חברי הקהילה מסוגלים להעלות נושאים לדיון (יוזמות), להציג הצעות, להשפיע על סדר היום ולהצביע עבור החלטות

העצמה

הקהילה היא הריבון האמיתי, ובידיה הכוח המלא על קבלת ההחלטות (כפי שנעשה על ידי חבר מושבעים ועל ידי ועדות ציבוריות)

Hasadna Logoהפרויקט פועל במסגרת הסדנא לידע ציבורי
ארגון ללא מטרות רווח (ע"ר) הפועל כחממה לפרויקטים בקוד פתוח לקידום דמוקרטיה ומעורבות אזרחית בפעילות ממשלתית וציבורית.